Icecafe’s Weblog

Whatever we want…

Archive for February, 2009

ClustrMaps on WordPress.com

Posted by icecafe on February 22, 2009

1. ClustrMaps: provides (free) the HTML that gives you a tiny map, like the one on the left. When it loads, it increments a counter and shows the locations of all visitors to your page, cumulatively (even for huge numbers). Clicking on it zooms in to a big world map, and (optionally) lets you zoom in to the continents, as in the example above. For light users (under 2500 visitors daily) the service is free, forever, and stores cumulative totals up to millions of visitors.

2. ClustrMaps HTML installation instructions for WordPress.com users

Advertisements

Posted in Wordpress | Leave a Comment »

New Bike

Posted by icecafe on February 1, 2009

Thông báo là hôm qua tớ vừa tậu một con xe đạp mới (GIANT Fusion DX GTS). Con xe đạp cũ đi cũng đã khoái rồi, nhưng nhân tiện được mua miễn phí nên mua luôn một con xe đắt gần bằng cái Future Neo ở nhà mình. Sáng nay tớ vừa đi thử với tốc độ 22 km/h từ nhà đến trường, tính gia thì tiết kiệm được 1/3 thời gian mà năng lượng bỏ gia thì cũng same same. Đúng là ở đây tiền nào của nấy.

Kiếm được cái ảnh trên Internet, upload lên đây vì chưa kịp chụp ảnh con xe thật. Con xe trong ảnh vẫn còn thua con xe của mình vì không được trang bị đồng hồ đo km/h :D.

fietsen5194

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »